top of page

Vad gör Logopeden?

Logopeden arbetar med flera olika områden: tal, röst, språk, kommunikation, sväljning och faktiskt en del kring ätande. 

 

RÖST - När luft strömmar upp genom luftstrupen och vi aktiverar musklerna i struphuvudet skapas ett ljud. Detta ljudet är vår röst. Har man besvär med sin röst kan man bli "trött" i rösten, bli hes eller låta skrovlig. Då kan logopeden hjälpa till att träna rösten att fungera på ett mer hälsosamt sätt. Som att gå till sjukgymnasten ungefär.

 

TAL - Ljudet som är vår röst kan vi forma till olika frekvenser genom att använda käken, tungan och läpparna. Det är tal. Har man problem med tal kan det vara svårt att uttala vissa språkljud eller ord. Logopeden kan avgöra vad orsakerna till svårigheterna är och hjälpa till att träna. Ibland behöver man stärka musklerna och ibland behöver man öva på rörelsemönster. Man använder samma muskler för att tala som för att äta och ibland kan det vara svårt med både ock. 

 

SPRÅK - Ett talat språk är en uppsättning av olika ljud som pusslas ihop på olika vis för att bilda ljudsymboler (ord) som representerar ett verkligt eller abstrakt begrepp. Språkljuden [b], [i] och [l] bildar tillsammans ljudsymbolen [bil] som representerar en sån där sak man kan köra omkring i. Har man problem med språk har man svårt att hålla alla symbolerna i det stora systemet på plats. 

KOMMUNIKATION - Vi använder långt ifrån enbart talat eller skrivet språk för att kommunicera. Vi använder kroppsspråk, minspel, ögonkontakt och oskrivna samtalsregler men vi använder också olika symboler som tecken och bilder. När vi till exempel är i trafiken använder vi bilder i form av skyltar, färger, ljus och gester (ibland snälla, ibland inte så snälla). Har man av någon anledning svårt att kommunicera smidigt med talat språk behöver man andra sätt att kommunicera för att ersätta, komplettera eller "kicka igång" det talade språket. 

ÄTANDE - När vi äter använder vi samma muskler och strukturer som när vi pratar. Därför har även ätande blivit en av logopedens områden. Det är inte ovanligt att barn har starka preferenser när det kommer till mat. Det är verkligen inte ovanligt om barnet dessutom har t.ex. en neuropsykiatrisk diagnos. Logopeden kan hjälpa till att utreda om barnet kanske är över- eller underkänsligt för olika temperaturer och konsistenser och hur man kan hjälpa barnet att utvidga sin "matrepertoar" (den mat som barnet accepterar och äter) 

SVÄLJNING - Det kan finnas flera olika skäl till varför man får problem att svälja. Sväljning föregås av en rad automatiserade beteende och reflexer. På grund av till exemplen nedsatt sensorik (känsel) eller motorik kan sväljningsfunktionen vara nedsatt och mat riskerar att åka ner i luftstrupen (aspiration) istället för i matstrupen som den ska och det kan bli farligt. Logopeden kan diagnostisera om det finns risk för det och ge råd kring hur man kan förbättra sväljningen och förhindra apirationsrisk. 

göteborg, logoped, online, privat, språkutredning

bottom of page