top of page
Logopedisk konsultation
på distans

När man har frågor om sitt barns tal-, språk- och kommunikationsutveckling är det inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig. I vissa kommuner och landsting är det ont om logopeder, ibland kan det vara årslånga köer och ibland vill man kanske bara ställa frågor och få råd. Då kan man vända sig till en privat logoped som mig. 

 

Jag erbjuder logopedisk bedömning och rådgivning på distans. Mycket kan man göra utan att vara i samma rum! Forskning visar att barn tar till sig språklig och kommunikativ stimulans som bäst när den sker frekvent i vardagen och genom att de vuxna i den närmaste omgivningen anpassar sin egen kommunikation. Det är ni vuxna runt omkring som skapar den stora utvecklingen och jag kan handleda er kring vad och hur man kan göra. 

Distanskontakten sker via Kaddio 

 

Jag för journal, har tystnadsplikt och innehar patientförsäkring. 

bottom of page