top of page

Föreläsning/Workshop

Förelåsning/Workshop | Anna B - Logoped

Om man önskar ett utbildningstillfälle eller en workshop för t.ex. en grupp föräldrar eller pedagoger kan vi tillsammans skräddarsy ett upplägg efter era önskemål och behov. Ämnen som ett sådant tillfälle kan handla om skulle kunna vara
 

  • Hur man får in AKK (såsom bildstöd och tecken) i vardagen

  • En praktisk workshop i att använda TAKK (tecken)

  • Hur underlättar man vardag och inlärning för ett barn med språkstörning

  • Språkliga svårigheter vid autism 

  • Språklig stimulans i vardagen (eller i förskolan)

Jag kan komma till verksamheter inom Göteborg med kranskommuner eller hålla föreläsningar och workshops online

privat logoped

bottom of page