top of page

Bedömning

En bedömning innefattar vanligtvis flera delar. En stor del består i att ni vuxna får svara på frågor om barnet och ibland behöver jag även få se barnet för att kunna göra en bedömning. På vilket sätt det sker beror på vad ni önskar hjälp med. Det kan till exempel innebära att jag behöver se barnet i lek tillsammans med en vuxen, få höra mycket prat eller se en matsituation. 

Jag erbjuder logopedisk bedömning och rådgivning på distans. Behöver jag se barnet skickar ni filmer i förväg via det säkra journalsystemet Kaddio. Ibland kan även äldre barn vara med direkt i videomötet. 

privat logoped 

bottom of page